Top 3 – Tukitoiminnot, jotka yritysten kannattaa ulkoistaa

Yrityksen pyörittäminen pitää aina vääjäämättä sisällään runsaasti yrityksen varsinaista liiketoimintaa tukevaa oheistyötä. Vaikka nämä tukitoiminnot ovat suurelta osin välttämättömiä yrityksen toiminnalle, ne eivät itsessään kuitenkaan tuota lisäarvoa yrityksen asiakkaille taikka liikevoittoa yritykselle. Mitä isompi yritys, sitä suuremmaksi oheistyön määrä kasvaa. Toisaalta erillisten henkilöstövastaavien, palkanlaskijoiden jne. pitäminen palkkalistoilla voi olla perusteltuakin, mikäli yrityksen koko on riittävän suuri – pienemmässä yrityksessä vastaaville henkilöille ei sen sijaan ole välttämättä riittävästä töitä. Oli yrityksen koko mikä tahansa, toimintojen ulkoistamiseen liittyy aina kuitenkin se etu, että se antaa sekä yrityksen itsensä keskittyä paremmin ydinosaamiseensa että siirtää ulkoistetut toiminnot niille, joiden ydinosaamista ne puolestaan ovat. Listasimme alle ne kolme yritystoiminnan osa-aluetta, jotka yritysten meidän mielestämme kannattaa kaikkein todennäköisimmin ulkoistaa.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta pitää sisällään lukuisia eri työtehtäviä ja kosolti byrokratiaa. Koska näiden hoitamiseen tarvittavan taloushallinnon osaamisen hankkiminen voi olla varsinkin pienelle yritykselle suhteettoman suuri taakka, palkanlaskenta kuuluu niihin asioihin, joiden ulkoistamista yritysten kannattaa ehdottomasti harkita. Yrityksille on tänä päivänä toki tarjolla runsaasti palkanlaskennan automatisoivia ohjelmistoja, mikä voi varsin perustellusti saada monet epäilemään ulkoistamisen tarpeellisuutta. Automaation toteuttaminen ja ylläpitäminen vaatii sekin asiantuntemusta; kun palkanlaskenta ulkoistetaan, yritys pääsee hyödyntämään alan asiantuntijoiden kumuloitunutta osaamista.

Kirjanpito

Kirjanpidon ulkoistamista puoltavat varsin samankaltaiset perustelut kuin palkanlaskennan: hoidettavia asioita on paljon ja ne ovat hyvin mekaanisia ja toistuvia. Tässäkin tapauksessa paras valinta automatisoinnin ja digitalisoinnin toteuttajaksi on asiantunteva, moderni tilitoimisto.

Markkinointi

Vaikka markkinoinnin rooli yritystoiminnassa on keskeinen, se on aivan oma taiteenlajinsa, jonka osaamisesta monessa yrityksessä on huutava pula. Tässäkin tapauksessa ulkoistaminen kannattaa siksi, että alalla pitkään toimineilla on sellaista asiantuntemusta, kokemusta ja näkemystä, jota yrityksen itsensä sisältä tuskin löytyy. Koska elämme digitaalista aikaa, yritysten ei tänä päivänä myöskään tarvitse tai kannata suhtautua markkinointiin pelkkänä väistämättömänä kulueränä, jonka lähinnä toivotaan tuottavan tuloksia. Koska digitaalista markkinointiviestintää on mahdollista mitata kattavasti ja reaaliaikaisesti, markkinointi kannattaakin ulkoistaa sellaiselle taholle, joka osaa perinteisen markkinoinnin sijaan keskittyä oikeasti tuloshakuiseen kasvumarkkinointiin.

Leave a Reply